5 תשובות
אך שמח
אך שמח
אך שמח
זה לא פתגם.
זה פסוק בתורה.