2 תשובות
כן תתנדבי ואל תחתימי אותם על השעות
מדא נחשב למחויבות אישית