4 תשובות
כן וגם מה הוא הצביע
כן אפשר לראות
כן אתה יכול לראות מי הצביע מה
כן תעשה החלקה למעלה וזה יאמר לך גם כמה ממה והכל