תשובה אחת
בטח שכדאי ללכת אליה, ואך ורק אליה, אחותי טיפלה אצלה וכל מי שהיא שלחה אליה יצאה ממנה מרוצה. בהצלחה