9 תשובות
חנוכה
שמחת תורה
חנוכה (?)
מתן תורה ואז חנוכה
מתן תורה
ואז בדצמבר ב12לדצמבר או כה בכסלו מתחיל חנוכה
חברים עוד שבוע שמחת תורה מה חנוכה עכשיו?