3 תשובות
ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 4-2 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016.יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ז, 12-11 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016.חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז, 16 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016.חג הסיגד*

יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016.

חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה
מיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז,
26 בדצמבר 2016, עד יום ראשון, ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017.
הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.


ט"ו בשבט
יום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז,
11 בפברואר 2017.

פורים

הימים ראשון ושני, י"ד ו-ט"ו באדר התשע"ז, 13-12 במרס 2017. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017.פסח

מיום ראשון, ו' בניסן התשע"ז, 2 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל 2017.יום העצמאות

יום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 2 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ז, 3 במאי 2017.

יום העצמאות נדחה.

ל"ג בעומר

יום ראשון, י"ח באייר התשע"ז, 14 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017.יום ירושלים

יום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 24 במאי 2017.

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017.
מתחיל ב17/10-24/10 משהו כזה
מחר זה כבר יום אחרון ואז חופש מראשון