6 תשובות
רואים
אפשר לדעת מי הצביע אבל לא למה... מפגר ביותר
רואים את מספר האנשים שהצביעו מה, אבל לא רואים איזה בן אדם ספציפי הצביע.
חוץ מהבן אדם ששלח את הסקר הוא עצמו יכול לראות מי הצביע מה.
שואל השאלה:
זה דחוף מי ששאל את הסקר יכול לראות מה הצביעו?
אנונימית
איזה סקרים?!
כן
מי ששלח את הסקר יכול לראות רק הוא