2 תשובות
כן, זה לא אנונימי.
כשאת עונה זה מראה למי שעשה את הסקר שענית ומה הצבעת.