4 תשובות
6 אני חושב - לא בטוח
5-6?
יש 4, יש 6- זה תלוי בקופסה שקנית.