תשובה אחת
יש את חברת אדיב שהיא מעולה, כמעט כל השבטים עושים שם חולצות