תשובה אחת
יש את אדיב הם עוסקים בכל זה זה
באותו הנושא: