5 תשובות
מותר כן (אם אתה לא שומר), מכבד לא
מבחינת ההלכה אסור, אבל תעשה מה שאתה רוצה
אם אתה צם לא.