6 תשובות
אני סיימתי אבל הייתי. כיום בת 19
ST.
* בתיכון, אני
אנונימית
באותו הנושא: