3 תשובות
תלוי באיזה אזור את
ירושלים
תחילת הצום: 17:51
סיום הצום: 19:02

תל-אביב
תחילת הצום: 18:06
סיום הצום: 19:04

חיפה
תחילת הצום: 17:57
סיום הצום: 19:03

באר שבע
תחילת הצום: 18:09
סיום הצום: 19:04

חופשה מבית הספר:
ירושלים
תחילת הצום: 17:51
סיום הצום: 19:02

תל-אביב
תחילת הצום: 18:06
סיום הצום: 19:04

חיפה
תחילת הצום: 17:57
סיום הצום: 19:03

באר שבע
תחילת הצום: 18:09
סיום הצום: 19:04

כפרה מה הבעיה לעשות גוגל