3 תשובות
כלום זה פשוט עובר לארכיון, ואם שולחים לך הודעה בשיחה הזאת אז השיחה חוזרת לשיחות הרגילות.
מעביר לך את השיחה לשמירה בארכיון.
זה רק מסתיר את השיחה
נגיד כאילו מישהו נוגע לך בפון ולא בא לך שיראו את השיחה אז את שמה אותה בארכיון
ויש לי גם חברה ששמה הכל בארכיון כי יותר נוח לה שאין הרבה שיחות..