תשובה אחת
זה יעשה לך התראה ויוציא אותה ישירות מהארכיון.