8 תשובות
רמת גן.
רמת גן
רמת גן
פתח תקווה, דה
פתח תקווה
אללהה פתח תקווה
פתח תקווה