9 תשובות
יש בזה דיונים.
הזוהר מחשיב הוצאת זרע לבטלה כאחד החטאים החמורים ביותר שיש; הרמב"ם מחשיב את הרצח, יש כאלו שאומרים שחילול שבת (כי יש לזה גם השלכות הלכתיות מעבר לעונש, שנחשב להכי חמור בתורה), יש כאלו שאומרים שאיסור אשת-איש.
לא להיות גזען
שואל השאלה:
לא שעטנז
אנונימית
עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות.
אבל בעקרון זו שאלה קצת מורכבת..
מי שמעלי צודקת לדעתי כי שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות זה עבירות כל כך חמורות שנחשבות ליהרג ובל יעבור.. זאת אומרת שעדיף שימות ולא יעבור את העבירות האלה.. אבל יש מקרים שאפשר לעבור עליהם.. זה תלוי בסיטואציה וזה קצת יותר מסובך
חילול ה
אנונימית
התשובה מול העיניים ואנשים עדיין דנים בזה התשובה היא "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי" או "אנכי ה' אלוקייך" זה הדברה הראשונה מה כזה קשה לקלוט. מינוס מאנשים דפוקים שלא יודעים ששרת הדברות הם הבסיס של היהדות הם 10 המצוות היחידות שהקבה בה ואמר אותך בכבודו ובעצמו לעמ"י במקום שמשה ברור שבסופו דל דבר עמ"י פחדו והעדיפו..
שמירת ברית - זרע לבטלה.