4 תשובות
שואל השאלה:
חבר של הקראש שלי שואל אותי כל הזמן איפה הוא ואני לא יודעת.
הוא עושה את זה בשביל לעצבן אותי.
ואני לא אובת כבר את הקראש שלי.
שואל השאלה:
* אוהבת
תגידי בתוך התח* שלי נסה למצוא אותו שם
שואל השאלה:
אוקיי
תודה