תשובה אחת
פרופיל -> אפשרויות (השלוש נקודות למעלה) -> תחת הגדרות: התראות דחיפה -> הכי למטה להחליף ל- off