6 תשובות
כן
כן
כן.
זה מראה לכולם מי נכנס ברגע שהוא נכנס
כן
כן כתוב שהצטרפת ללייב