תשובה אחת
לגבי איזה סניף של משרד הפנים את\ה רוצה לברר? אמצא לך מתי