6 תשובות
2 האופציות תקינות.
תכתבי איך שנוח לך.
אפשר גם ב"ה
תאפשר, גם וגם וגם
שניהם אפשריים
אין בעיה לכתוב זאת - כיוון שזה הוא לא השם שלו.
אפשר ב''ה בעז''ה ברוך ה' גם וגם