4 תשובות
80 בהרבה.
שנות ה80.
כל אחד והטעם שלו אין פה תשובה חד משמעית