3 תשובות
C75, לפני שנה הייתי באותה מידה.
בת 16 וחצי
גוזייה עדיין ובת 14
אנונימית
45B
לפני שנה לא לבשתי חזיות
בת 13
אנונימית