29 תשובות
14:25
שתים וחצי
16:00
17:10 לצערי
אנונימית
16:05
15:30
13:30

אבל אני מתחילה עוד 4 דקות: (
12:45
17:15.
3
12:55 ווהו.
15:55)::
בעיקרון עד שתיים ועשרים
אהל יש לנו היום חזרות בהיכל התרבות בעיר
אז נסיים בשלוש
15:15
אנונימי
יש לי עבודות רס"ר אז אני לא יודע
13:10
1 וחצי, אבל לא הלכתי.
14:20 אבל אני מבריזה ואני אלך הביתה ב13:15
17:30 בא לי לבכותת