7 תשובות
12
12 בדרך כלל
זה די תלוי אבל זה יום שישי אז אני חושבת שאחת כזה אולי יותר מוקדם
עד 12 אבל אצלי זה עד אחד:(
אצלי זה 11 ורבע כי ביום שישי אנחנו מסיימים בשעה הזאת
אצלי עד 13:00
אצלי 11 וחצי, כי 4 שעות