תשובה אחת
תשאלי אותו, אתם חברים הוא יגיד לך את האמת