4 תשובות
מתבייש.
אנונימית
אולי הוא מחכה לך שאת תעשי את זה,
אולי מתבייש
אולי הוא מתבייש, ואולי הוא חושב שאת לא בעניין שלו, אז גם אם יש לו בטחון עצמי הוא לא יעשה את זה
באותו הנושא: