5 תשובות
אולי הוא דלוק עליך אבל מתבייש?
שלוש מילים
הוא אוהב אותך
אולי הוא מתבייש לדבר איתך...
צודקת
שאלת את זה כבר פעם לא?