2 תשובות
אתר מצוין תיכנסי לתווית של השאלות לבגרות לפי נושא
http://citizenship.cet.ac.il/itemlist.aspx
שואל השאלה:
אם אפשר עם הקישור ביחד