4 תשובות
ברור שכן
כן.
יש חופש לפני בגרות,
לא אחרי בגרות.
אצלנו לא הולכים, עושים גשר
יש חופש רק יום לפני בגרות ובאותו היום..