5 תשובות
צודק/ת לגמרי ככ נכון
א. לא כתוב טעם לאיסור בשר וחלב ויש עוד הסברים מלבד הסבר הרמב"ם שזה מנהג עבודה זרה; הרמב"ם גם טוען שעבודת הקרבנות באה להבדיל אותנו מעבודה זרה, בעוד פרשנים רבים חלוקים עליו בתכלית.

ב. זה נכון; מהתורה אמנם אין איסור לאכול בשר עם חלב שלא התבשלו ביחד (גם התלמוד במסכת נזיר אומר, "אי תרו ליה כולי יומא לא אסיר" או משהו בסגנון), אבל חכמים אסרו. משיקולים אחרים שלא למדתי. אם אתה רוצה לדעת מדוע, אתה מוזמן ללמוד.

ג. המלאכים לא מחויבים במצוות כמונו, זה היה לפני מתן תורה, אבל יש עוד כמה הסברים שאולי יניחו לך יותר את הדעת.
א. רק מפתיחת ספר החינוך במצוות איסור בישול בשר בחלב (צ"ב), הוא מצטט את לשון הרמב"ם (שטעם איסור בישול בשר בחלב הוא זה שעובדי עבודה זרה היו עושים את זה) ואח"כ אומר "וכל זה איננו שוה לי", ואומר בגדול שהטעם הוא יותר נסתר ("ועדין אנו צריכים למודעי המקובל").

ב. הגמרא במסכת נזיר (לז), "אלא דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי, ומבשיל ליה בשולי אסור" (מהתורה מותר לגמרי, מחכמים אסור. הדיון עצמו לגבי בשר בחלב מתקיים במסכתות אחרות שלא למדתי).

התורה לא אמרה שאסור מוקצה בשבת, אלא חכמים החליטו לתקן את זה מסיבות מסוימות (טעמים רבים מופיעים לזה בפוסקים, צריך פשוט לחפש); יש המון תקנות מדברי חכמים שאנחנו שומרים עליהן, ובד"כ יש להן טעמים מצוינים ומובנים, כמו למשל חג החנוכה, קריאת המגילה בפורים, ועוד כמה איסורים שלא עולים לי לראש כרגע.
מסופר על אחד התנאים במשנה שזלזל באחת מתקנות חכמים ובסופו של-דבר זה גרם לכך שהוא חילל שבת (אחת העבירות החמורות בתורה).

ג. לגבי המלאכים וכו' שני התירוצים הראשונים שאמרתי לא ממש צריכים מקור מכיוון שהם מעוגנים בהיגיון, אבל אם את רוצה לראות מקורות, את מוזמנת לפתוח מפרשים על התורה בסגנון של רמב"ן או אחרונים שמפרשים. זו סוגיה די ידועה למען האמת.
עוד שאלה ליצירת מריבות?