19 תשובות
סבבה
מעולה
בסדר
בסדר, סבבה
אני קורא
אנונימי
מה העניינים
אם אני בסדר אז אני עונה "סבבה, איך איתך?"
במקרה ולא אז "לא משהו, איך איתך?"
בסדר
או סבבה בבנאי שחבל על הפנאי
כן אני מושפעת משאני זוכרת תעצמי מהילל פרודי ביי.
עונים נורמלי בעיקר
האמת זה נורא תלוי מי שואל אותי בסדר כל כך זה הכל טוב או בסדר
הכל טוב - ממש במילים האלה.
טוב מה איתך
אני עונה: הכל טוב, מה איתך?
"לא מתה"
שאני אחלה?
אני משקרת
אנונימית
או סבבה או בסדר ואז מה איתך
הכל בסדר הכל בסדר טודו בום טודו בום
סתם לא...
היי
מה קורה?
איך שאני מרגיש ואז שואל מה איתך
אחלה מה איתך/סבבה מה איתך או משהו אחר