3 תשובות
German Shepherd
German Shepherd
Roe germany
אנונימי