3 תשובות
לחכות זה יעבור עוד כמה דקות
זה תכף יעבור קורה
לחכות לראות עד מתי ממשיך הכאב ואם זה לא נסבל אז ללכת לרופא