2 תשובות
כן, הוא יראה אותה
כן הוא יראה
באותו הנושא: