4 תשובות
אם את מוחקת את כל השיחה אז לא, אם את מוחקת רק מה שאת רושמת אז כן
רק את מה שאת רשמת
הבנתי שכן
אם זה מה שאתה רושם אז כן