6 תשובות
זה נשלח
@?
אצלך זה נמחק אצל הנשלח זה לא
כזה וי אפור אחד ההודעה נשלה אבל מי ששלחת לו ההודעה לא נמסרה הוא עדיין לא קיבל את ההודעה כזה שני וי אפור ההודעה נמסרה ואם אתה מוחק היא נמחקת רק מאצלך ולא גם ממי ששלחת לו את ההודעה
נשלחת