3 תשובות
בכל תיכון זה חודש שונה.
זה משתנה מכל בית ספר. לנו היה ממש בתחילת שנה
מתי שבית הספר מחליט ומתי שהוא יכול לארגן