11 תשובות
יומיים או שלושה בדר"כ.
Aro
אצלנו היה 3
אצלנו היה יומיים
זה החלטה של הבצפר.. עפ"י חוק הם יכולים לקחת אתכם ליום אחד לטיול בתנובה
כל בית ספר זה זמן אחר אבל בדרך כלל יומייםאו שלושה
בין יומיים לשלושה
אצלנו היה 3 ימים
לקחו אותנו חמישה ימים והחזירו אותנו בחמישי
אצליינו 4