4 תשובות
ברור שזה שקר.
מה. ברור שהם יהודים. איזה שטויות נו אז אמרו
ואם יגידו שחדי קרן קיימים אז הם קיימים?
שואל השאלה:
הוא אומר שהם לא באמת יהודים כי גיירו אותם הם יכולים להחשיב את עצמם אבל זה לא רגיל כמונו
אנונימי
הטילו בהם ספק איזה כמה רבנים מטומטמים אז את יהודי טיגראי שעלו ב1979 גיירו ויהודי אמהרה וקווארה התנגדו לגיור עם כל ההפגנות בסופו של דבר רק יהודי טיגראי גוירו אבל הם יהודים לכל דבר.
באותו הנושא: