2 תשובות
שטח יבשתי, שטח אווירי ושטח ימי
היא שומרת על השטחים הודות לצבא
יבשתי - לוחמי מגב
ימי- חיל הים
אוירי- חיל האוויר