4 תשובות
קיימים 3 סוגי משטר:
צבאי, אנרכיה, דמוקרטיה.
אנרכיה - כשמישהו אחד שולט שנים
דמוקרטיה - כל כמה שנים מתחלפת הממשלה השרים וכו'
צבאי - כשאנרכיה נופלת או כשהדמוקרטיה לא מצליחה להשתלט במדינה.
משטר הוא הארגון או המדיניות המפקחת על הסדר, מאגדת ומייצגת את התושבים. משטר הוא תנאי הכרחי למדינה ובעצם ההפך מאנרכיה. המונח משטר מתייחס לשיטה בא השילטון עובד. משטר טוטאליטרי (שלטון עריץ) דיקטטורי (אותו הדבר) מונרכי (של מלך) דמוקרטי (שלטון העם) ודמוקרטי נשיאותי. יש עוד שיטות שלכל אחת שינויים הגדרתיים קטנים וחסי משמעות. משטרים דמוקרטיים דוגלים בהכרעת הרוב בקבלת ההחלטות והבסיס שלהם עומד על כך שחבורה של אנשים מייצגים את קולות הבוחרים ולכן כל החלטה של חבר בפרלמנט הנבחר שוות ערך לקולות כל המצביעים באותו האיש. כאשר בדמוקרטי נשיאותי תפקיד ראש הממשלה ותפקיד הנשיא מאוחדים ולכן לנשיא כמו ראש ממשלה וגם הכוח לתת חנינה (כוחו של הנשיא) בדמוקרטיה כמו שלנו תפקיד זה מפוצל לראש ממשלה ונשיא.

בשלטון מונרכי יש מלך והוא מחליט כמ\ל מה שהוא רוצה (חוץ מבמדינות בהם מעמד המלוכה הוא רק סמלי )
שלטון דיקטטורי. דומה לשלטון מלך רק שבשלטון כזה המנהיג החתיר את עצמו ולא ירש את מעמדו כמו אצל מלכים. בדרך כלל מדובר במסית גדול, אדם עשיר בעל כוח והשפע ושפם עבה;)
תקישי בגוגל: "משטר כלכלי" או: "סוגי משטרים בעולם", יש שם אינפורמציה מקיפה על המון סוגי משטרים.
חרא בלבן
סיגכנטגנ