2 תשובות
לפי מה ששמעתי זה לא באמת שבוע שלם, זה יכול גם כל יום להיות בין 100 ל-1000 שנה או יותר
אנונימי
ביום הראשון הוא ברא את האור והבדיל בינו לבין החושך (ראה פס' ג-ה), ביום השני הוא ברא את הרקיע והבדיל בין המים שמתחתיו ומעליו (ראה פס' ו-ט), ביום השלישי הוא ברא את העשבים והעצים וכיוצב' ועשה את היבשה והים (ראה פס' ט-יג), ביום הרביעי הוא ברא את השמש והירח להבדיל בין היום ובין הלילה (ראה פס' יד-יט), ביום החמישי הוא ברא את בע"ח (ראה פס' כ-כג) וביום השישי הוא ברא את האדם (ראה פס' כו-לא).