3 תשובות
ברא אלוהים את הבריאה במשך שישה ימים: ביום ראשון ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ואת האור. ביום שני ברא את הרקיע והבדיל בין המים
ביום שני ברא את הרקיע והבדיל בין המים העליונים לתחתונים. ביום שלישי חשף את היבשה וברא את הצמחים
ביום השני את הרקיע וביום השלישי את האדמה הדשא והזרעים.