תשובה אחת
תדמייני שהוא מישהו אחר מישהו שאת לא נמשכת אליו