4 תשובות
רק אני קראתי את זה בתור "פצצת מין"?
הינה
היא לא, פצצת אטום גורמת לנזק ולקרינה למשך הרבה שנים ופצצת מימן פשוט גורמת לנזק אבל לא לקרינה