4 תשובות
פצצת אטום מן הסתם...
מה פתאום, פצצת המימן לדוגמא הרבה יותר קטלנית מפצצת האטום.
הא קרתה פה אי הבנה. אם מדובר רק בשתי הפצצות הללו אז מבין שתיהן ברור שפצצת האטום. אחת היא פצצה גרעינית והשניה פצצה רגילה, אז מן הסתם שהפצצה הגרעינית תיקח; אין פה מה להשוות.
אם את רוצה להשוות בין פצצות תשווי בין פצצות "מאותה המשפחה" לדוגמה, לפי מה שבדקתי יש פצצה אפילו יותר קטלנית מפצצת המואב, זו פצצה שהכינה רוסיה בתגובה למואב והיא חזקה ממנה פי 4, נקראת 'אבי כל הפצצות' foab.
בהשוואה הזו שתי הפצצות רגילות אבל מה שגורם לפער בניהן הוא רק ממדיהן ותכולתן, ולא אופן פעולתן.
כן קיבלה 2 עם הירושימה ונגאסיאקי
קטלני אם ישראל תעשה סבי כל הפצצות