2 תשובות
לכתוב את סדר המשולשים לפי סדר הצלעות המתאימות
היה עוזר לראות את השאלה,
אבל אני מניח שהם התכוונו לרשום את זה עם הסימון המתמטי של "חופף".
באותו הנושא: